Ηλεκτρολογικά Σχέδια

Η ανάγκη και η σπουδαιότητα του τακτικού και αποδοτικού ελέγχου της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης της κατοικίας ή της εργασίας σας είναι πλέον επιτακτική.
Με τον τρόπο αυτό αποφεύγετε ατυχήματα και είμαστε σίγουροι ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Οι επανέλεγχοι πρέπει να πραγματοποιούνται για:

– κατοικίες τουλάχιστον κάθε δεκατέσσερα χρόνια
– για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά τουλάχιστον κάθε εφτά χρόνια
– για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που έχουν εύφλεκτα υλικά τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια
– για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού, τουλάχιστον κάθε έναν χρόνο
– για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο τουλάχιστον κάθε ένα χρόνο
– για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον προκύπτει αλλαγή χρήσης της εγκατάστασης

Τα αποτελέσματα του επανελέγχου πρέπει να τεκμηριώνονται σε ένα πρωτόκολλο, όπως προβλέπεται από τα Πρότυπα και τη Νομοθεσία, ώστε να έχετε μια γραπτή επιβεβαίωση ότι η ηλεκτρική σας εγκατάσταση είναι πραγματικά ασφαλής.

Καλέστε μας σήμερα για εξετάσουμε το χώρο σας και να αναλάβουμε το νέο σχέδιο της ηλεκτρική σας εγκατάστασης.